Kwaliteitsbeleid Apotheek – Apotheek de Jol – Lelystad

Terug naar overzicht

Kwaliteitsbeleid Apotheek

Apotheek Reuvers, Jol en Koster beschikken over een HKZ certificaat. Dit betekent dat onze werkwijze en zorgverlening voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn vastgelegd door Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ).

We werken binnen de apotheken volgens vastgestelde werkafspraken. Door regelmatige interne toetsing zorgen wij voor een optimalisering van onze dienstverlening. Daarnaast vindt er jaarlijks toetsing plaats door een externe onafhankelijke partij, te weten een certificerende instelling. Deze controleert tevens of wij volgens de meest recente norm werken. Indien de apotheken voldoen aan deze norm wordt er een HKZ-keurmerk afgegeven.

Een HKZ keurmerk is heel divers, het bestaat  oa uit de taakafspraken en taakverdeling binnen de apotheek, de documenten die we bij onze dienstverlening gebruiken, analyse van de gemelde fouten en klachten, leveranciersbeoordelingen, analyse van onze ketenpartners, bewust zijn van onze risico’s tijdens onze werkzaamheden. De acties die hieruit voortvloeien worden opgenomen in een jaarplan. Aan het einde van het jaar wordt het jaarplan geëvalueerd in een jaarverslag, waaruit vervolgens weer een nieuw jaarplan vloeit.

Het HKZ betekent concreet dat we continue kritisch blijven kijken naar onze manier van werken binnen de normen van onze beroepsgroep om optimale farmaceutische zorg en kwaliteit te kunnen leveren. Uiteraard blijven suggesties voor verbetering altijd van harte welkom!

Publicatiedatum: 15-12-2021